SW workshop na Sconu 2009
Na letošním Sconu jsme již tradičně uspořádali workshop, tentokrát se po dlouhé době sešly všechny členky Jedilandu. A bylo to dobře.
Objevily se nakonec sice jen dvě (a půl) povídky, ale myslím, že se všichni nadmíru dobře bavili.
Tématem byla už obvyklá časoprostorová trhlina, tentokrát omezena na období mezi chvílí před příchodem Mistra Windu k Palpatinovi a krátce po rozkazu 66.


Yodova vánoční soutěž 2008
Této soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo napsal původní povídku na téma "Dokonalá romance" o maximálním rozsahu 10 stran. Přes relativně nízký počet povídek příjemně překvapila jejich úroveň. Vyhlášení proběhlo na Sconu 2009


SW workshop na Sconu 2008
Na letošním Sconu opět proběhl oblíbený workshop. Protože se loňská koncepce osvědčila, letos jsme ji použili znovu, s tou vyjímkou, že osoby, které o sobě prohlásí, že jsou schizofrenici a/nebo samotáři, mohou vytvořit tým o jednom členu.
Povídky byly nadmíru úspěšné, dokonce by se dalo říci, že se na obzoru pomalu objevují další nadějní autoři. Povídek nebylo málo. Bylo jich mnoho. A některé z nich si teď můžete přečíst :-)
Tématem byla pro změnu zase časoprostorová trhlina, tentokrát omezena na onu kratičkou dobu mezi příchodem Luka na Hvězdu smrti 2 a výbuchem téže. Místo nebylo nutně specifikováno.


Yodova vánoční soutěž 2007
Této soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo napsal původní povídku na téma "Maškaráda" nebo "Půlnoc - konec světa" o maximálním rozsahu 10 stran. Vzhledem k nízkému počtu účastníků nebylo provedeno hodnocení.


SW workshop na Sconu
Po neobvyklém úspěchu (sice jedna, zato zajímavá povídka) a zábavě na Pragoconovském Workshopu jsme se pokusily uplatnit osvědčené schéma i na Sconu. I když za Jediland opět nedorazilo tolik autorek, abychom daly dohromady funkční tým. ;-)
Účast byla vyšší než na Pragoconu, takže se dohromady dalo, počítám-li správně, celkem 5 týmů, z nichž tři vyprodukovaly (na workshop) nadprůměrné povídky, jeden zajímavý koncept a dva... obrázky (chyba ve sčítání není na vašem přijímači - někteří jsou holt univerzálnější než jiní).
Tématem byla opět časoprostorová trhlina, tentokrát omezena na Hvězdu Smrti a čas mezi příchodem princezny Leiy a odletem Millenium Falcona.
Dosud zde není vše. Užívejte to, co je ;-)


SW workshop na Pragoconu 2007
Zcela otevřený workshop pro lidi, kteří mají chuť psát, kreslit, nebo třeba jenom vymýšlet, to měl být workshop na Pragoconu 2007. Jelikož byl původní úmysl utvořit týmy a celkově se sešlo pouhých sedm lidí, dopadlo to nakonec tak, že se psala jediná povídka - v týmu sedmi. Ale mělo to i své výhody - Johnak seděl u počítače a psal (část z toho) co jsme si vymýšleli. A my ostatní - vymýšleli. Někteří při vymýšlení stihli ještě i kreslit :-)
Téma bylo - Aréna na Geonosis trochu jinak aneb časoprostorová trhlina. Naše alter ega z různých vesmírů a časů byla vcucnuta na ono známé místo a do známého času, spolu s několika dalšími, ještě zvláštnějšími, účastníky.
A jak to dopadlo? Posuďte sami.


Yodova vánoční soutěž 2006
Této soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo napsal původní povídku na téma "Prázdniny" nebo "Záměna" o maximálním rozsahu 10 stran. Vyhlášení proběhlo na Pragoconu 2007.


SW literární workshop - Pragocon 2006
V návaznosti na přednásku o tom "Jak nepsat" a "Jak psát ve dvojici" (přednášeli Johnak a Sammael) proběhlo na Pragoconu 2006 praktické cvičení. Účastníci se libovolně sdružili do dvojic a společně vytvořili krátký literární útvar na téma Star Wars versus cokoli.


Yodova vánoční soutěž 2005
Této soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo napsal původní povídku na téma "Kalamita" o maximálním rozsahu 10 stran. Vyhlášení a předání cen proběhlo na Pragoconu 2006.


SW literární workshop - Pragocon 2005
(Epizoda ležatá osm na druhou)

Po velmi veselém minulém workshopu jsme se rozhodly dále se vydávat touto cestou, ovšem s drobnými změnami. Jistá vnucená poloilegalita na Koprconu nám ukázala, že méně (autorů) je někdy více, a tudíž jsme se rozhodly počet píšících účastníků omezit. Z toho též vyplynula nutnost mít psavce přihlášené předem.
Existují 3+2 způsoby, jak se můžete zúčastnit:
1. Patříte mezi ty, které k tomu vyzveme. Nemusíte samozřejmě souhlasit ;-)
2. Nepatříte mezi vyzvané, ale stejně máte zájem. Pokud si myslíte, že dokážete splnit podmínky (viz níže), ozvěte se nám! Je dost schopných autorů, které jsme nevyzvaly jen proto, že... je jich prostě moc. Z vašich řad se doplní počet píšících + 2 náhradníci.
3. "Divoká karta" - existují 3 "divoké karty", které hodláme nabídnout lidem, o kterých si myslíme, že podmínky dokážou splnit, ale kteří by se sami nepřihlásili. Příslušnost k fandomu zde není podmínkou. Karty jsou nepřenosné, tudíž nabídnutá karta po odmítnutí propadá a nemůže být nabídnuta dále.
+1. Naprosto každý bude vítán v první části workshopu - tvorbě zadání! Po vytvoření a rozdání zadání budou nepíšící buď povinni zachovat ticho, nebo na půl hodiny vyhoštěni na chodbu, po uplynulém termínu se předpokládá jejich návrat a hodnocení napsaného. :-)
+2. Pokud by měl někdo čirou náhodou zájem a byl natolik sebevražedný, aby za onu půlhodinu nakreslil ilustraci k libovolné scéně, bude všemi deseti vítán! :-)
Podmínky:
- schopnost napsat za 30 minut od zadání ucelenou krátkou povídku o délce cca půl až 2 strany A4 (rukou)
- čitelný rukopis NEBO záruka dodání napsaného do 1 týdne v elektronické podobě
- slušná znalost světa Hvězdných válek (Pokud nevíte, jak se jmenoval "ten jak měl černý brnění a děsně funěl" nebo "ten vlasatej se zeleným mečem" nebo "ten, co tam šéfoval", asi nebudete ti praví. Ale třeba znalost jména planety, odkud pocházel Darth Maul, jména dětí Leiy a Hana a věci na podobné úrovni nejsou zdaleka nutné.)
Po zkušenosti z minula a opravdu velkém chaosu, bude tentokrát hrubá dějová linie (tj. hlavní postava a co asi se bude dít) dána předem. Nechte se překvapit!


Yodova vánoční soutěž 2004
Této soutěže se může zúčastnit každý, kdo napíše původní povídku na téma "Předsevzetí" o maximálním rozsahu 6 stran. Vyhlášení proběhlo na Pragoconu 2005.


SW literární workshop - Koprcon 2004
(Epizoda ležatá osm - Nový neřád)

Po poslední zkušenosti jsme dospěly k poznání, že zadání workshopů je třeba obměnit - a výsledkem bylo souhrné zadání, na němž se podíleli všichni píšící účastnící, a sice zbrusu nová epizoda Hvězdných válek. Návrhy jednotlivých scén byly sice společné, ale každý už se musel se "svou" scénou vypořádat svým způsobem. Zde můžete posoudit výsledek.


Velká prázdninová soutěž
Soutěž, do které jste mohli posílat povídky na téma "Největší loupež v galaxii" o maximálním rozsahu 6 stran Wordu písmem Times New Roman velikosti 12. Uzávěrka byla 31. 8. 2004. Každý směl zaslat jen jeden příspěvek.


SW literární workshop - Avalcon 2004
Pro velký úspěch byl zopakován literární workshop z Pragoconu 2004. Pravidla byla stejná, výsledky můžete posoudit sami.

SW literární workshop - Pragocon 2004
Účast byla hojná, což nás velice potěšilo. Tvůrčí činnost spočívala v tom, že si každý náhodně vytáhl z hromádky tři lístečky (jména 2 postav a jedné lokace) a z toho zadání vytvořil krátký příběh. Kdo chtěl, mohl si také výměnit jednu postavu, pokud mu nesedla. Přestože mnozí nad svými taženými lístečky útrpně kvíleli, výsledky dopadly nadmíru dobře. V mnohých dřímal netušený dramatický či jiný talent. Zkrátka, všichni byli báječní a dohromady jsme se, myslíme, skvěle bavili.


Yodova vánoční soutěž
Soutěž, do které bylo možno posílat příspěvky do 8. ledna 2004 měla jednoduchá omezení: téma "Vánoce ve Star Wars", maximální rozsah 5 stran ve Wordu písmem Times New Roman velikosti 12 a pouze jeden příspěvek od každého ze zúčastněných.
Vyhlášení výsledků soutěže item rozdělení hmotných cen proběhlo na Pragoconu 2004.
Příspěvky soutěžní i nesoutěžní si můžete přečíst zde.


Akce 10 vět
Tato akce proběhla poněkud neplánovaně. Po vyhlášení výsledků různých soutěží v sobotu večer na Koprconu probíhal pokec autorů Fan Fiction. V reminiscenci na omezení délky příspěvků do Ysalamrie někdo (nebudu ho jmenovat, ale byl to Johnak) prohlásil, že není schopen napsat povídku na pouhých 10 stran. Načež vznikla myšlenka, že dobrému spisovateli přece musí stačit i pouhých deset vět, a byl hecován, aby dokázal, že je dobrým spisovatelem. Nechtělo se mu, ale jiným ano, takže mu nakonec taky nic jiného nezbylo...
Vznikla tedy soutěž, jejímž vítězen se stal každý, kdo dokázal napsat dílo ze Star Wars s maximálním rozsahem deset vět, a to přímo na místě. Je pravdou, že někteří se zapojili i později...
A nyní můžete obdivovat mistry improvizace (upozorňuju, že většina dílek je napsána během deseti minut, takže se nejedná ani tak o veledíla, jako o zajímavé hříčky) ;-) ...